Fakultety i koła zainteresowań

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2016/17

PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ IMIĘ
I NAZWISKO NAUCZYCIELA
KLASA TERMIN ZAJĘĆ
MATEMATYKA fakultety Marzena Mużyło IIIA poniedziałek 8:15
 konsultacje Irena Czerepko SG czwartek 14:30
 konsultacje Wojciech Sanejko IIIA wtorek 8:15
środa 12:00
JĘZYK POLSKI koło zainteresowań Elżbieta Miezio SG środa 13:45 (przygotowanie
do konkursu)
 fakultety Anna Michałowska IIIA wtorek 11:00
środa 10:00
piątek 8:00
GEOGRAFIA koło zainteresowań Mirosław Mikołajewicz SG środa 13:45
(przygotowanie
do konkursu)
HISTORIA fakultety Katarzyna Ambrożko IIIA piątek 13:00
 koło zainteresowań Katarzyna Ambrożko SG (przygotowanie
do konkursu)
JĘZYK ANGIELSKI konsultacje Anna Brańska SG wtorek 13:00
środa 10:00
(przygotowanie
do konkursu)