Plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 informatyka
Ostapczuk
religia
Talipski
angielski
Chmurkowska
9.10 religia
Talipski
biologia
Cydzik
angielski
Chmurkowska
godz wych
Michalowska
fizyka
Kruszewski
10.05 wf
Bartoszuk
matematyka
Chabowska
angielski
Chmurkowska
polski
Michalowska
matematyka
Chabowska
11.00 historia
Ambrożko
chemia
Czerepko
wf
Bartoszuk
angielski
Chmurkowska
geografia
Mikołajewicz
12.05 polski
Michalowska
rosyjski
Borodzicz
wf
Bartoszuk
edukacja dla bezpieczenstwa
Łopata
historia
Ambrożko
13.00 wos
Ambrożko
przedsiębiorczoćpodstawy ekonomii
Harraburda
wok

Miezio

matematyka
Chabowska
polski
Michalowska
13.50 rosyjski
Borodzicz
przedsiębiorczoćpodstawy ekonomii
Harraburda
matematyka
Chabowska
14.40 rosyjski
Borodzicz
polski
Michalowska
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 polski
Miezio
biologia
Cydzik
fizyka
Kruszewski
geografia
Mikołajewicz
9.10 polski
Miezio
informatyka
Ostapczuk
religia
Talipski
wf
Bartoszuk
historia
Ambrożko
10.05 zajecia tech
Wróbel
informatyka
Ostapczuk
religia
Talipski
wf
Bartoszuk
angielski
Czyżewska
11.00 wf
Bartoszuk
matematyka
Muzyło
angielski
Czyżewska
matematyka
Muzyło
angielski
Czyżewska
12.05 matematyka
Muzyło
biologia
Cydzik
angielski
Czyżewska
matematyka
Muzyło
polski
Miezio
13.00 chemia
Czerepko
historia
Ambrożko
fizyka
Kruszewski
godz wych
Muzyło
wf
Bartoszuk
13.50 zajęcia artystyczne
Wróbel
polski
Miezio
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 angielski
Czyżewska
9.10 angielski
Czyżewska
10.05 angielski
Czyżewska
11.00 angielski
Czyżewska
12.05
13.00
13.50
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 religia
Talipski
matematyka
Sanejko
angielski
Brańska
9.10 religia
Talipski
angielski
Brańska
niemiecki
Kozlowski
polski
Michalowska
10.05 wf
Bartoszuk
niemiecki
Kozlowski
angielski
Brańska
niemiecki
Kozlowski
polski
Michalowska
11.00 matematyka
Sanejko
Ekonomia w praktyce
Harraburda
wf
Bartoszuk
angielski
Brańska
matematyka
Sanejko
12.05 godz wych
Chmurkowska
matematyka
Sanejko
wf
Bartoszuk
matematyka
Sanejko
13.00 polski
Michalowska
polski
Michalowska
13.50
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10
10.05
11.00
12.05
13.00
13.50 angielski rozsz
Brańska
angielski rozsz
Brańska
14.40 angielski rozsz
Brańska
angielski rozsz
Brańska
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10
10.05
11.00
12.05 biologia rozszerzenie
Cydzik
13.00 biologia rozszerzenie
Cydzik
13.50
14.40 biologia rozszerzenie
Cydzik
biologia rozszerzenie
Cydzik
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10
10.05
11.00
12.05
13.00 chemia
Czerepko
13.50 chemia
Czerepko
chemia
Czerepko
14.40 chemia
Czerepko
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10
10.05
11.00
12.05
13.00
13.50 historia i spoleczenstwo
Ambrożko
14.40 historia i spoleczenstwo
Ambrożko
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10
10.05
11.00
12.05
13.00 historia rozszerzenie
xxxxxxxxx
historia rozszerzenie
xxxxxxxxx
13.50 historia rozszerzenie
xxxxxxxxx
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 matematyka rozsz
Sanejko
9.10 matematyka rozsz
Sanejko
10.05
11.00
12.05
13.00 informatyka
Wojda
matematyka rozsz
Sanejko
matematyka rozsz
Sanejko
13.50 informatyka
Wojda
14.40 informatyka
Wojda
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 matematyka
Muzyło
9.10
10.05
11.00 matematyka
Muzyło
matematyka
Muzyło
12.05 matematyka
Muzyło
matematyka
Muzyło
13.00
13.50
14.40
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10
10.05
11.00
12.05 przyroda
Czerepko
13.00 przyroda
Czerepko
13.50
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10 wos
Ambrożko
10.05
11.00
12.05
13.00
13.50 wos
Ambrożko
14.40 wos
Ambrożko
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 rosyjski
Borodzicz
angielski
Brańska
angielski
Brańska
polski
Michalowska
fizyka
Kruszewski
9.10 zajecia tech
Wróbel
angielski
Brańska
religia
Talipski
wf
Bartoszuk
geografia
Mikołajewicz
10.05 historia
Ambrożko
angielski
Brańska
religia
Talipski
wf
Bartoszuk
geografia
Mikołajewicz
11.00 wf
Bartoszuk
matematyka
Chabowska
polski
Michalowska
polski
Michalowska
matematyka
Chabowska
12.05 godz wych
Brańska
matematyka
Chabowska
polski
Michalowska
historia
Ambrożko
matematyka
Chabowska
13.00 biologia
Cydzik
rosyjski
Borodzicz
chemia
Czerepko
wos
Ambrożko
wf
Bartoszuk
13.50 rosyjski
Borodzicz
chemia
Czerepko
14.40 zajęcia artystyczne
Wróbel
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10 matematyka
Sanejko
matematyka
Sanejko
10.05 matematyka
Sanejko
matematyka
Sanejko
matematyka
Sanejko
11.00 polski
Michalowska
wf
Bartoszuk
angielski
Brańska
wf
Bartoszuk
polski
Michalowska
12.05 polski
Michalowska
angielski
Brańska
angielski
Brańska
polski
Michalowska
13.00 angielski
Brańska
polski
Michalowska
angielski
Brańska
godz wych
Cydzik
13.50 wf
Bartoszuk
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10
10.05
11.00 angielski
Chmurkowska
12.05 angielski
Chmurkowska
angielski
Chmurkowska
13.00 angielski
Chmurkowska
angielski
Chmurkowska
13.50
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 biologia rozszerzenie
Cydzik
9.10 biologia rozszerzenie
Cydzik
10.05 biologia rozszerzenie
Cydzik
biologia rozszerzenie
Cydzik
11.00
12.05
13.00
13.50 biologia rozszerzenie
Cydzik
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 chemia rozsz

Czerepko

9.10 chemia rozsz

Czerepko

10.05
11.00
12.05 chemia rozsz

Czerepko

13.00
13.50 chemia rozsz

Czerepko

14.40 chemia rozsz

Czerepko

….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 angielski
Chmurkowska
9.10 angielski
Chmurkowska
angielski
Chmurkowska
10.05
11.00
12.05
13.00 angielski
Chmurkowska
13.50
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 historia rozszerzenie
Magnuszewski
9.10
10.05
11.00
12.05
13.00 historia rozszerzenie
Magnuszewski
13.50 historia rozszerzenie
Magnuszewski
14.40 historia rozszerzenie
Magnuszewski
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 matematyka rozsz
Sanejko
9.10 matematyka rozsz
Sanejko
10.05 matematyka rozsz
Sanejko
11.00
12.05 matematyka rozsz
Sanejko
13.00
13.50
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10 matematyka grupy
Muzyło
matematyka grupy
Muzyło
10.05 matematyka grupy
Muzyło
matematyka grupy
Muzyło
matematyka grupy
Muzyło
11.00
12.05
13.00
13.50
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 przyroda
Cydzik
9.10 przyroda
Cydzik
10.05
11.00
12.05
13.00
13.50
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10
10.05 wos rozsz
Ambrożko
wos rozsz
Ambrożko
11.00
12.05
13.00
13.50 wos rozsz
Ambrożko
14.40 wos rozsz
Ambrożko
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 angielski
Czyżewska
niemiecki
Kozlowski
historia
Ambrożko
niemiecki
Kozlowski
wos
Ambrożko
9.10 angielski
Czyżewska
niemiecki
Kozlowski
historia
Ambrożko
fizyka
Kruszewski
angielski
Czyżewska
10.05 polski
Miezio
wf
Bartoszuk
matematyka
Sanejko
chemia
Czerepko
wf
Bartoszuk
11.00 polski
Miezio
matematyka
Sanejko
matematyka
Sanejko
edukacja dla bezpieczenstwa
Łopata
godz wych
Ambrożko
12.05 religia
Talipski
muzyka
Harraburda
polski
Miezio
matematyka
Sanejko
geografia
Mikołajewicz
13.00 religia
Talipski
plastyka
Wróbel
angielski
Czyżewska
wf
Bartoszuk
polski
Miezio
13.50 biologia
Cydzik
wf
Bartoszuk
polski
Miezio
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 historia i spoleczenstwo
Magnuszewski
9.10 historia i spoleczenstwo
Magnuszewski
10.05
11.00
12.05
13.00
13.50
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 polski rozsz
Michalowska
9.10 polski rozsz
Michalowska
10.05
11.00
12.05
13.00
13.50 polski rozsz
Michalowska
polski rozsz
Michalowska
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10 angielski rozsz
Brańska
10.05
11.00
12.05
13.00 angielski rozsz
Brańska
13.50 angielski rozsz
Brańska
14.40 angielski rozsz
Brańska
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10
10.05
11.00
12.05
13.00
13.50 fizyka rozszer
Kruszewski
14.40 fizyka rozszer
Kruszewski
….. ….. ….. …..