3g1 a 1b1c1d
2a2b2 polski 2 historia i spol2 przyroda i
2 chem2 biologia2 his rozsz 2 historia 2 angielsi
2 fizyka2 georafia2 infornmatyka3LO3histopria i spoleczen
3 przyroda3 matematyka3biologia3 chemia3 polski
3 wos3angielskiprbiolprchemisprgeog
pr mstemk1 progr sngielski2 program angielski3program sngielskipr inf 1
pr inf2