Program Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020

Program Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020

Poniżej przedstawiamy list, który Kuratorium Oświaty w Białymstoku skierowało do szkół: W ramach realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 z inicjatywy Komendy Głównej Policji został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży skierowany głównie do rodziców. Materiał został zamieszczony na…

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE OPŁATKOWE

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE OPŁATKOWE

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców oraz absolwentów II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, na krótkie spotkanie opłatkowe całej naszej społeczności szkolnej we wtorek 22 grudnia 2020 r.  o godz. 19.00 . Do zobaczenia na Microsoft Teams. Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTc2N2Y4MWEtZTJkYS00NmFjLTg4MDItODY1NjQ1YmVlZGI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5a8b9a6-9015-4cbe-b4b5-10f53cdf4665%22%2c%22Oid%22%3a%221cb1d1d2-698f-46c3-a3e0-f011b246135f%22%7d oraz w terminarzu Librusa.

„Razem na Święta” – razem pomogliśmy!
|

„Razem na Święta” – razem pomogliśmy!

No i stało się! „Razem na Święta” to nie tylko hasło, ale też symbol prawdziwej wspólnoty. Dzięki zaangażowaniu szlachetnych darczyńców udało nam się wspomóc osoby potrzebujące pomocy. Światło bożonarodzeniowej gwiazdy zabłysło trochę wcześniej i rozjaśniło ludzkie serca i twarze. Dziękujemy tym wszystkim, którzy potrafią i chcą dzielić się z innymi! Wesołych Świąt!

Telefon zaufania młodzieży zmagającej się z kryzysem psychicznym

Telefon zaufania młodzieży zmagającej się z kryzysem psychicznym

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym  – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i  dedykowany młodym ludziom czat internetowy https://brpd.gov.pl/sos-czat/ prowadzony przez profesjonalnych psychologów. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji możesz uzyskać natychmiastowe   wsparcie, podzielić się…

Konferencja inaugurująca działalność Białostockiej Szkoły Ćwiczeń

Konferencja inaugurująca działalność Białostockiej Szkoły Ćwiczeń

10 grudnia 2020 r. byliśmy organizatorami konferencji inaugurującej działalność Białostockiej Szkoły Ćwiczeń pt: „Kompetencje kluczowe w systemie edukacji” w formie online. Składała się z dwóch części – sesji plenarnej w godz. 10.00 – 12.00 dedykowanej dla kadry zarządzającej  placówkami oświatowymi oraz zainteresowanych nauczycieli.Pani Iwona Zaborowska z  Narodowego Forum Doradztwa Kariery (naszego partnera projektowego) przybliżyła strukturę…