Publikacje Białostockiej Szkoły Ćwiczeń

BSC Grafika komputerowa i animacja Popławska BSC Innowacyjne metody wspierające Nikołajuk BSC Kompetencje kluczowe w nauczaniu Stankiewicz BSC Metoda webquest Dudel-Sietejko BSC Mnemotechniki i metody aktywizujące Małaszkiewicz BSC Rozwój kompetencji kluczowych Zińczuk BSC Wykorzystanie statystyki opisowej Gawryluk BSC Zrozumieć i pomóc Kaliszewicz Grafik lekcji pokazowych w ramach projektu ”Białostocka Szkoła Ćwiczeń” w I półroczu roku…