|

Nowy rok szkolny 2021/22 powitaliśmy MEDALEM „DILIGENTIAE – ZA PILNOŚĆ”

Ustanowiony w 1767 roku przez króla Stanisława Augusta, nadawany był wychowankom Korpusu Kadetów w Warszawie  jako zaszczytne wyróżnienie za pilność w nauce.

 Przyznawany jest on nauczycielowi i uczniowi, którzy są wzorem postępowania w środowisku szkolnym, odznaczają się zaangażowaniem w środowisku lokalnym, a także bezinteresownością i otwarciem się na potrzeby innych ludzi.

1 września 2021 roku  z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku medal ten odebrały: pani pedagog Marta Busko i uczennica Maria Heller z klasy 3 d.

Obu Paniom gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.

Podobne wpisy