Oferta

NASZA OFERTA

 • nauka w małych grupach, co umożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia,
 • nieograniczona liczba fakultetów z wybranych przedmiotów,
 • brak standardowych profili nauczania – uczeń sam decyduje o konfiguracji przedmiotów rozszerzonych; umożliwia mu to przygotowanie się do studiów na wybranych uczelniach (profil politechniczny, medyczny, prawniczo – społeczny czy lingwistyczny) lub dobór niestandardowych przedmiotów według indywidualnych potrzeb i zainteresowań, warunkiem uruchomienia profilu są minimum 4 osoby chętne.
 • solidne przygotowanie do matury i egzaminu gimnazjalnego, bez konieczności korzystania z dodatkowych korepetycji.
 • wykwalifikowana kadra z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych,
 • zajęcia rozpoczynają się od godziny 8.15,
 • indywidualizacja nauczania, pokonujemy bariery adaptacyjne,
 • międzyklasowy podział na grupy zaawansowania z j. angielskiego,
 • duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera i syndromem nieadekwatnych osiągnięć,
 • specjalna oferta umożliwiająca adaptację dzieci powracających z zagranicy i obcokrajowców, dodatkowe lekcje języka polskiego,
 • dogodna lokalizacja blisko centrum miasta,
 • w ramach wychowania fizycznego zajęcia prowadzone na korcie przez nauczyciela instruktora tenisa,
 • stypendia Dyrektora Szkoły: za osiągnięcia naukowe i sportowe.

Szkoła charakteryzuje się brakiem standardowych profili nauczania – od drugiej klasy uczeń sam decyduje o konfiguracji przedmiotów rozszerzonych; umożliwia mu to przygotowanie się do studiów na wybranych uczelniach (profil politechniczny, medyczny, prawniczo – społeczny czy lingwistyczny) lub dobór niestandardowych przedmiotów (np. historia i fizyka) według indywidualnych potrzeb i zainteresowań.