Oferta

NASZA OFERTA

nauka w małych grupach, co umożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia,
nieograniczona liczba fakultetów z wybranych przedmiotów,
brak standardowych profili nauczania – od drugiej klasy uczeń sam decyduje o konfiguracji przedmiotów rozszerzonych; umożliwia mu to przygotowanie się do studiów na wybranych uczelniach (profil politechniczny, medyczny, prawniczo – społeczny czy lingwistyczny) lub dobór niestandardowych przedmiotów (np. historia i fizyka) według indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
solidne przygotowanie do matury i egzaminu gimnazjalnego, bez konieczności korzystania z dodatkowych korepetycji.
wykwalifikowana kadra z uprawnieniami egzaminatorów gimnazjalnych i maturalnych,
• zajęcia rozpoczynają się od godziny 8.15,
• opieka nad gimnazjalistami między godz. 8 – 16 w ramach świetlicy szkolnej, podczas której odbywają się koła zainteresowań oraz wspólne odrabianie lekcji wraz z nauczycielem prowadzącym,
indywidualizacja nauczania, pokonujemy bariery adaptacyjne,
• międzyklasowy podział na grupy zaawansowania z j. angielskiego,
duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera i syndromem nieadekwatnych osiągnięć,
specjalna oferta umożliwiająca adaptację dzieci powracających z zagranicy i obcokrajowców, dodatkowe lekcje języka polskiego,
dogodna lokalizacja blisko centrum miasta,
• w ramach wychowania fizycznego zajęcia prowadzone na korcie przez nauczyciela instruktora tenisa,
stypendia Dyrektora Szkoły: za osiągnięcia naukowe i sportowe.

Szkoła charakteryzuje się brakiem standardowych profili nauczania – od drugiej klasy uczeń sam decyduje o konfiguracji przedmiotów rozszerzonych; umożliwia mu to przygotowanie się do studiów na wybranych uczelniach (profil politechniczny, medyczny, prawniczo – społeczny czy lingwistyczny) lub dobór niestandardowych przedmiotów (np. historia i fizyka) według indywidualnych potrzeb i zainteresowań.