NASZA OFERTA

 • nauka w małych grupach, co umożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia,
  nieograniczona liczba fakultetów z wybranych przedmiotów,
  brak standardowych profili nauczania – uczeń sam decyduje o konfiguracji przedmiotów rozszerzonych; umożliwia mu to przygotowanie się do studiów na wybranych uczelniach (profil politechniczny, medyczny, prawniczo – społeczny czy lingwistyczny) lub dobór niestandardowych przedmiotów według indywidualnych potrzeb i zainteresowań, warunkiem uruchomienia profilu są minimum 4 osoby chętne.
  solidne przygotowanie do matury bez konieczności korzystania z dodatkowych korepetycji.
  wykwalifikowana kadra z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych,
  • zajęcia rozpoczynają się od godziny 8.15,
  indywidualizacja nauczania, pokonujemy bariery adaptacyjne,
  • międzyklasowy podział na grupy zaawansowania z j. angielskiego,
  duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera i syndromem nieadekwatnych osiągnięć,
  specjalna oferta umożliwiająca adaptację dzieci powracających z zagranicy i obcokrajowców, dodatkowe lekcje języka polskiego,
  dogodna lokalizacja blisko centrum miasta,
  • w ramach wychowania fizycznego zajęcia prowadzone na korcie przez nauczyciela instruktora tenisa,
  stypendia Dyrektora Szkoły: za osiągnięcia naukowe i sportowe.