Publikacje Białostockiej Szkoły Ćwiczeń

BSC Grafika komputerowa i animacja Popławska

BSC Innowacyjne metody wspierające Nikołajuk

BSC Kompetencje kluczowe w nauczaniu Stankiewicz

BSC Metoda webquest Dudel-Sietejko

BSC Mnemotechniki i metody aktywizujące Małaszkiewicz

BSC Rozwój kompetencji kluczowych Zińczuk

BSC Wykorzystanie statystyki opisowej Gawryluk

BSC Zrozumieć i pomóc Kaliszewicz

Grafik lekcji pokazowych w ramach projektu ”Białostocka Szkoła Ćwiczeń” w I półroczu roku szk. 2021/22 w II SLO w Białymstoku

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w przypadku klasy na kwarantannie lekcja odbędzie się zdalnie na platformie Teams. Zgodnie z procedurami funkcjonowania II Społecznego Liceum Ogólnoksztacącego w Białymstoku w czasie epidemii, obserwatorzy lekcji z zewnątrz otrzymają link do spotkania po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym chęci udziału na adres: 2slo@wp.pl

 1. Druk 3D- technologia przyszłości.
  Data: 23.11.2021 r.   
  Godzina: 12:05- 12:50; 12:50- 13:35 (omówienie)
  Klasa 1B
  Prowadzący lekcję: Leszek Talipski
 2. Wykorzystywanie TIKu na lekcjach plastyki w liceum.
  Data: 24.11.2021 r.   
  Godzina: 10:05-10:50; 10:50-11:35 (omówienie)   
  Klasa: 1AB   
  Prowadząca lekcję: Dorota Popławska
 3. Metody motywowania się do nauki.
  Data: 24.11.2021 r.   
  Godzina: 13:00-13:45; 13.45-14.30 (omówienie)
  Klasa: 2A
  Prowadząca lekcję: Sylwia Januszkiewicz
 4. Twierdzenie Pitagorasa.
  Data: 25.11.2021 r.
  Godzina: 8:15-9:00; 9:00-9:45 (omówienie)
  Klasa: 2B
  Prowadząca lekcję: Marzena Mużyło
 5. Transport wody. Jak to robią rośliny?
  Data: 26.11.2021 r.
  Godzina: 9:10-9:55; 9:55-10.40 (omówienie)
  Klasa 2B
  Prowadząca lekcję: Bożena Kozłowska -Szerenos
 6. Programy graficzne do obróbki obrazu 2D i 3D.
  Data: 9.12.2021 r.
  Godzina: 8:15-9:00; 9:00-9:45 (omówienie)
  Klasa 2A
  Prowadząca lekcję: Dorota Popławska
 7. Zielonym do góry- kiełkowanie nasion i wzrost siewek.
  Data: 10.12.2021 r.   
  Godzina: 9:10-9:55; 9:55-10:40 (omówienie)
  Klasa 2B
  Prowadząca lekcję: Bożena Kozłowska -Szerenos
 8. Miareczkowanie alkacymetryczne.
  Data: 25.11.2021 r.   
  Godzina: 12:05-13:45 (z omówieniem)
  Klasa: 3F
  Prowadząca lekcję: Anna Leoniuk

Grafik lekcji pokazowych w ramach projektu „Białostocka Szkoła Ćwiczeń” w roku szk. 2021/2022, II półrocze w II SLO w Białymstoku

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w przypadku klasy na kwarantannie lekcja odbędzie się zdalnie na platformie Teams. Zgodnie z procedurami funkcjonowania II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku w czasie epidemii, obserwatorzy lekcji z zewnątrz otrzymają link do spotkania po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym chęci udziału na adres: 2slo@wp.pl.

 1. Temat: Sztuka ciekawej prezentacji jako forma bogatej wypowiedzi.
  Data: 18.02.2022
  Godzina: 14.40-15.25
  Klasa 2a
  Prowadząca lekcję: Dorota Popławska
 2. Temat: Tworzenie stron www.
  Data: 22.02.2022
  Godzina: 12.05-12.50
  Klasa 1B
  Prowadząca lekcję: Leszek Talipski
 3. Temat: Utrwalenie słownictwa maturalnego i środków językowych na poziomie rozszerzonym.
  Data: 25.02.2022
  Godzina: 13.00-13.45
  Klasa 3FG
  Prowadząca lekcję: Marta Małaszkiewicz
 4. Temat: Niełatwo być zielonym
  Data: 3.03.2022
  Godzina: 8.15-9.00
  Klasa 1B
  Prowadząca lekcję: Bożena Kozłowska-Szerenos
 5. Temat: Wyższe kwasy karboksylowe.
  Data: 3.03.2022
  Godzina: 11.00-11.45
  Klasa 3b
  Prowadząca lekcję: Anna Leoniuk
 6. Temat: Wykorzystanie exela w statystyce
  Data: 4.03.2022
  Godzina: 11.00-11.45
  Klasa 3F
  Prowadząca lekcję: Marzanna Gawryluk
 7. Temat: Słowotwórstwo- rozpoznawanie i tworzenie różnych części mowy.
  Data: 4.03.2022
  Godzina: 13.00-13.45
  Klasa 3FG
  Prowadząca lekcję: Marta Małaszkiewicz
 8. Temat: Animacja komputerowa
  Data: 8.03.2022
  Godzina: 12.05-12.50
  Klasa 3C
  Prowadząca lekcję: Dorota Popławska
 9. Temat: Jak rośliny wytwarzają cukry?
  Data: 10.03.2022
  Godzina: 8.15-9.00
  Klasa 1B
  Prowadząca lekcję: Bożena Kozłowska-Szerenos
 10. Temat: Zastosowania trygonometrii.
  Data: 29.03.2022
  Godzina: 8.15-9.00
  Klasa 2B
  Prowadząca lekcję: Marzena Mużyło
 11. Temat: Metody skutecznego uczenia się.
  Data: 06.04.2022
  Godzina: 11.00-11.45
  Klasa 1A
  Prowadząca lekcję: Sylwia Januszkiewicz
 12. Temat: Reakcje redoks w chemii organicznej.
  Data: 07.04.2022
  Godzina: 11.00-11.45
  Klasa 3B
  Prowadząca lekcję: Anna Leoniuk

Lekcje otwarte przeprowadzone w ramach projektu „Białostocka Szkoła Ćwiczeń”