Stypendium Prezesa Rady Ministrów

18 listopada w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim spotkali się uczniowie, mogący
pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w nauce i szczególnymi osiągnięciami.
W sumie aż 173 uczniów szkół ponadpodstawowych z całego województwa, odebrało
z rąk Dariusza Piontkowskiego, wiceministra edukacji i nauki, stypendia Prezesa Rady
Ministrów.
Stypendium premiera otrzymuje jeden uczeń w danej szkole. Musi spełnić następujące
warunki:

  • dostać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole
  • lub wykazać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując
    w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre .
    Wśród nagrodzonych stypendystów była uczennica naszej szkoły – Dominika
    Radłowska z klasy IIIb.

Serdecznie gratulujemy!
(kto znajdzie Dominikę na zdjęciu, może zgłosić się do P. Dyrektora po cukierka 🙂

Podobne wpisy