Nowy rok szkolny 2021/22 powitaliśmy MEDALEM „DILIGENTIAE – ZA PILNOŚĆ”
|

Nowy rok szkolny 2021/22 powitaliśmy MEDALEM „DILIGENTIAE – ZA PILNOŚĆ”

Ustanowiony w 1767 roku przez króla Stanisława Augusta, nadawany był wychowankom Korpusu Kadetów w Warszawie  jako zaszczytne wyróżnienie za pilność w nauce.  Przyznawany jest on nauczycielowi i uczniowi, którzy są wzorem postępowania w środowisku szkolnym, odznaczają się zaangażowaniem w środowisku lokalnym, a także bezinteresownością i otwarciem się na potrzeby innych ludzi. 1 września 2021 roku …

Wyjście Klasa IIa – Przyjemne z pożytecznym
|

Wyjście Klasa IIa – Przyjemne z pożytecznym

Uczniowie klasy IIa w ramach wyjścia klasowego z okazji Dnia Dziecka wzięli udział w akcji promocyjnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.  Zdobyli wiedzę na temat osoby krwiodawcy (kto może nim zostać i jakie trzeba spełnić warunki), przebiegu donacji, charakterystyki grup krwi oraz idei Honorowego Dawstwa Krwi w Polsce.  Następnie odwiedzili Białostocki Akcent ZOO…

Mózg w centrum uwagi
|

Mózg w centrum uwagi

„ Mózg w centrum uwagi” to temat piątkowego szkolenia, w którym uczestniczyli nauczyciele II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Białymstoku- przyszła kadra trenerska Białostockiej Szkoły Ćwiczeń. Pod kierunkiem Pani dr Emilii Grzędy zgłębialiśmy neurobiologiczne podstawy edukacji oraz obalaliśmy mity współczesnej neurodydaktyki. Była też część praktyczna:  „W świecie eksperymentów przyrodniczych”, podczas której nasi…