Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja Narodowa” im. Ks.Grzegorza Piramowicza w Białymstoku, II Społeczne LiceumOgólnokształcące w Białymstoku oraz Narodowe Forum DoradztwaKariery w Warszawie w ramach kontynuacji działań projektu „BiałostockaSzkoła Ćwiczeń” serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanychnauczycieli i studentów wzmacniających kompetencje do pracy w sektorzeedukacji na warsztaty kształcące umiejętności interpersonalne. W czasierealizacji projektu zdobywaliśmy wiedzę merytoryczną, kształtowaliśmykompetencje kluczowe. W okresie…