Plan lekcji

Kl 1b

1 a

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 polski
Miezio
polski
Miezio
polski
Miezio
matematyka
Sanejko
matematyka
Sanejko
9.10 przedsiębiorczoćpodstawy ekonomii
BogusłowiczEkonomia
polski
Miezio
historia
Ambrożko
historia
Ambrożko
matematyka
Sanejko
10.05 przedsiębiorczoćpodstawy ekonomii
BogusłowiczEkonomia
angielski
Czyżewska
matematyka
Sanejko
biologia
Cydzik
niemiecki
Wozny
11.00 wok

Miezio

geografia
Mikołajewicz
angielski
Czyżewska
godz wych
Ambrożko
niemiecki
Wozny
12.05 religia
Talipski
chemia
Czerepko
religia
Talipski
angielski
Czyżewska
wych fizyczne
Bartoszuk
13.00 edukacja dla bezpieczenstwa
Łopata
matematyka
Sanejko
fizyka
Kruszewski
angielski
Czyżewska
wych fizyczne
Bartoszuk
13.50 wos
Ambrożko
niemiecki
Wozny
wych fizyczne
Bartoszuk
14.40 informatyka
Kruszewski
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 angielski
Czyżewska
9.10 angielski
Czyżewska
10.05 angielski
Czyżewska
11.00 angielski
Czyżewska
12.05
13.00
13.50
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 religia
Talipski
matematyka
Sanejko
angielski
Brańska
9.10 religia
Talipski
angielski
Brańska
niemiecki
Kozlowski
polski
Michalowska
10.05 wf
Bartoszuk
niemiecki
Kozlowski
angielski
Brańska
niemiecki
Kozlowski
polski
Michalowska
11.00 matematyka
Sanejko
Ekonomia w praktyce
Harraburda
wf
Bartoszuk
angielski
Brańska
matematyka
Sanejko
12.05 godz wych
Chmurkowska
matematyka
Sanejko
wf
Bartoszuk
matematyka
Sanejko
13.00 polski
Michalowska
polski
Michalowska
13.50
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10
10.05
11.00
12.05
13.00
13.50 angielski rozsz
Brańska
angielski rozsz
Brańska
14.40 angielski rozsz
Brańska
angielski rozsz
Brańska
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10
10.05
11.00
12.05 biologia rozszerzenie
Cydzik
13.00 biologia rozszerzenie
Cydzik
13.50
14.40 biologia rozszerzenie
Cydzik
biologia rozszerzenie
Cydzik
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10
10.05
11.00
12.05
13.00 chemia
Czerepko
13.50 chemia
Czerepko
chemia
Czerepko
14.40 chemia
Czerepko
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10
10.05
11.00
12.05
13.00
13.50 historia i spoleczenstwo
Ambrożko
14.40 historia i spoleczenstwo
Ambrożko
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10
10.05
11.00
12.05
13.00 historia rozszerzenie
xxxxxxxxx
historia rozszerzenie
xxxxxxxxx
13.50 historia rozszerzenie
xxxxxxxxx
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 matematyka rozsz
Sanejko
9.10 matematyka rozsz
Sanejko
10.05
11.00
12.05
13.00 informatyka
Wojda
matematyka rozsz
Sanejko
matematyka rozsz
Sanejko
13.50 informatyka
Wojda
14.40 informatyka
Wojda
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 matematyka
Muzyło
9.10
10.05
11.00 matematyka
Muzyło
matematyka
Muzyło
12.05 matematyka
Muzyło
matematyka
Muzyło
13.00
13.50
14.40
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10
10.05
11.00
12.05 przyroda
Czerepko
13.00 przyroda
Czerepko
13.50
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10 wos
Ambrożko
10.05
11.00
12.05
13.00
13.50 wos
Ambrożko
14.40 wos
Ambrożko
….. ….. ….. …..

2g

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 geografia
Mikołajewicz
matematyka
Muzyło
matematyka
Muzyło
9.10 polski
Miezio
geografia
Mikołajewicz
matematyka
Muzyło
biologia
Cydzik
wych fizyczne
Bartoszuk
10.05 polski
Miezio
polski
Miezio
angielski
Brańska
wos
Ambrożko
zajecia tech
Poplawska
11.00 historia
Ambrożko
angielski
Brańska
religia
Talipski
angielski
Brańska
zajęcia artystyczne
Poplawska
12.05 matematyka
Muzyło
angielski
Brańska
godz wych
Muzyło
chemia
Czerepko
niemiecki
Wozny
13.00 chemia
Czerepko
niemiecki
Wozny
historia
Ambrożko
wych fizyczne
Bartoszuk
niemiecki
Wozny
13.50 religia
Talipski
fizyka
Kruszewski
wych fizyczne
Bartoszuk
polski
Miezio
14.40 wych fizyczne
Bartoszuk
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10 matematyka
Sanejko
matematyka
Sanejko
10.05 matematyka
Sanejko
matematyka
Sanejko
matematyka
Sanejko
11.00 polski
Michalowska
wf
Bartoszuk
angielski
Brańska
wf
Bartoszuk
polski
Michalowska
12.05 polski
Michalowska
angielski
Brańska
angielski
Brańska
polski
Michalowska
13.00 angielski
Brańska
polski
Michalowska
angielski
Brańska
godz wych
Cydzik
13.50 wf
Bartoszuk
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10
10.05
11.00 angielski
Chmurkowska
12.05 angielski
Chmurkowska
angielski
Chmurkowska
13.00 angielski
Chmurkowska
angielski
Chmurkowska
13.50
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 biologia rozszerzenie
Cydzik
9.10 biologia rozszerzenie
Cydzik
10.05 biologia rozszerzenie
Cydzik
biologia rozszerzenie
Cydzik
11.00
12.05
13.00
13.50 biologia rozszerzenie
Cydzik
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 chemia rozsz

Czerepko

9.10 chemia rozsz

Czerepko

10.05
11.00
12.05 chemia rozsz

Czerepko

13.00
13.50 chemia rozsz

Czerepko

14.40 chemia rozsz

Czerepko

….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 angielski
Chmurkowska
9.10 angielski
Chmurkowska
angielski
Chmurkowska
10.05
11.00
12.05
13.00 angielski
Chmurkowska
13.50
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 historia rozszerzenie
Magnuszewski
9.10
10.05
11.00
12.05
13.00 historia rozszerzenie
Magnuszewski
13.50 historia rozszerzenie
Magnuszewski
14.40 historia rozszerzenie
Magnuszewski
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 matematyka rozsz
Sanejko
9.10 matematyka rozsz
Sanejko
10.05 matematyka rozsz
Sanejko
11.00
12.05 matematyka rozsz
Sanejko
13.00
13.50
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10 matematyka grupy
Muzyło
matematyka grupy
Muzyło
10.05 matematyka grupy
Muzyło
matematyka grupy
Muzyło
matematyka grupy
Muzyło
11.00
12.05
13.00
13.50
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 przyroda
Cydzik
9.10 przyroda
Cydzik
10.05
11.00
12.05
13.00
13.50
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10
10.05 wos rozsz
Ambrożko
wos rozsz
Ambrożko
11.00
12.05
13.00
13.50 wos rozsz
Ambrożko
14.40 wos rozsz
Ambrożko
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 angielski
Czyżewska
niemiecki
Kozlowski
historia
Ambrożko
niemiecki
Kozlowski
wos
Ambrożko
9.10 angielski
Czyżewska
niemiecki
Kozlowski
historia
Ambrożko
fizyka
Kruszewski
angielski
Czyżewska
10.05 polski
Miezio
wf
Bartoszuk
matematyka
Sanejko
chemia
Czerepko
wf
Bartoszuk
11.00 polski
Miezio
matematyka
Sanejko
matematyka
Sanejko
edukacja dla bezpieczenstwa
Łopata
godz wych
Ambrożko
12.05 religia
Talipski
muzyka
Harraburda
polski
Miezio
matematyka
Sanejko
geografia
Mikołajewicz
13.00 religia
Talipski
plastyka
Wróbel
angielski
Czyżewska
wf
Bartoszuk
polski
Miezio
13.50 biologia
Cydzik
wf
Bartoszuk
polski
Miezio
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 historia i spoleczenstwo
Magnuszewski
9.10 historia i spoleczenstwo
Magnuszewski
10.05
11.00
12.05
13.00
13.50
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 polski rozsz
Michalowska
9.10 polski rozsz
Michalowska
10.05
11.00
12.05
13.00
13.50 polski rozsz
Michalowska
polski rozsz
Michalowska
14.40
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10 angielski rozsz
Brańska
10.05
11.00
12.05
13.00 angielski rozsz
Brańska
13.50 angielski rozsz
Brańska
14.40 angielski rozsz
Brańska
….. ….. ….. …..
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15
9.10
10.05
11.00
12.05
13.00
13.50 fizyka rozszer
Kruszewski
14.40 fizyka rozszer
Kruszewski
….. ….. ….. …..

1b

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 matematyka
Sanejko
matematyka
Sanejko
wos
Skibinski
niemiecki
Wozny
9.10 niemiecki
Wozny
matematyka
Sanejko
polski
Miezio
historia
Skibinski
historia
Skibinski
10.05 niemiecki
Wozny
angielski
Brańska
polski
Miezio
wych fizyczne
Bartoszuk
chemia
Czerepko
11.00 przedsiębiorczoćpodstawy ekonomii
BogusłowiczEkonomia
polski
Miezio
angielski
Brańska
wych fizyczne
Bartoszuk
matematyka
Sanejko
12.05 przedsiębiorczoćpodstawy ekonomii
BogusłowiczEkonomia
geografia
Mikołajewicz
godz wych
Czyżewska
angielski
Brańska
polski
Miezio
13.00 religia
Talipski
wych fizyczne
Bartoszuk
religia
Talipski
angielski
Brańska
wok

Miezio

13.50 edukacja dla bezpieczenstwa
Łopata
matematyka
Sanejko
fizyka
Kruszewski
14.40 biologia
Cydzik
informatyka
Kruszewski
….. ….. ….. …..