KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznych  1 września 2023 r.
  Dzień Edukacji Narodowej/Święto Patrona Szkoły  14 października 2023 r.
  Wszystkich Świętych  1 listopada 2022 r.
  Narodowe Święto Niepodległości  11 listopada 2022 r.
  Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2022 r.
  Nowy Rok  1 stycznia 2024 r.
  Święto Trzech Króli  6 stycznia 2023 r. (piątek)
  Ferie zimowe  22 stycznia – 4 lutego 2024 r.  
  Wiosenna przerwa świąteczna  28 marca -2 kwietnia 2024 r.
  Zakończenie zajęć dydaktycznych  w klasach maturalnych  26 kwietnia 2024 r.
  Święto pracy  1 maja 2024 r.
  Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja  3 maja 2024 r.
  Boże Ciało  30 maja 2024 r.
  Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych  21 czerwca 2024 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/22

  • 2 listopada 2023 r.
  • 22 grudnia 2023 r.
  • 2 maja 2024 r.
  • 7, 8, 9, 13 maja 2023 r. – pisemna część egzaminów maturalnych
  • 31 maja 2024 r.

ZEBRANIA RODZICÓW WSZYSTKICH KLAS LICEALNYCH Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI

  • 19 października 2023 r.
  • 14 grudnia 2023 r.
  • 7 marca 2024 r.
  • 16 maja 2024 r.

Dodatkowe zebrania z rodzicami uczniów klasy maturalnej będą ustalane i podawane do informacji w miarę potrzeb w ciągu roku szkolnego.

TERMINY EGZAMINÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/23

Zapraszamy do zakładki: SERWIS MATURZYSTY