Rekrutacja

REKRUTACJA  

Terminy

Rozpoczęliśmy nabór na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych:

II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Białymstoku Jesteśmy szkołą niepubliczną, o  uprawnieniach szkoły publicznej od 1991 roku. Deklaracje i zapisy do naszego liceum na rok szkolny 2020/2021 przyjmujemy od początku września 2019 r. Można tego dokonać osobiście w naszej placówce, przy ul. Mickiewicza 95 pokój 111 w godzinach od 8.00 do 16.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w innym terminie. Tel.: 85 7415 456 504 080 387   515 193 484  

Warunki przyjęcia:

  • Rozmowa kwalifikacyjna ucznia i rodzica z dyrektorem.
  • Do klasy programowo wyższej lub w trakcie roku szkolnego mogą zostać przyjęci jedynie uczniowie za zgodą dyrektora, w przypadku występowania wolnych miejsc.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji należy składać w sekretariacie szkoły (piętro 1, pokój 111) – karta zgłoszenia kandydata – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – oryginał zaświadczenia z OKE – 3 zdjęcia – karta zdrowia – orzeczenie lub opinia PPP (jeśli uczeń je posiada)

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA (kliknij i pobiarz)

OFERTA EDUKACYJNA LICEUM:

NASZA OFERTA

– praca w małych grupach, co umożliwia indywidualne podejście do każdego licealisty, – rozszerzony program w zakresie nauki języka angielskiego i przedmiotów maturalnych, – przedmioty maturalne prowadzone przez doświadczonych nauczycieli będących „czynnymi” egzaminatorami OKE, – uczestniczenie w bezpłatnych konsultacjach przedmiotowych (zamiast popularnych korepetycji); –  język angielski w małych grupach dostosowanych do poziomu zaawansowania, – dodatkowy  język obcy: rosyjski lub niemiecki, – rozwijanie pasji w ramach kół zainteresowań.

PROFILE

  • Humanistyczno-prawniczym (rozszerzony j. polski, historia lub WOS)
  • Medycznym (rozszerzona biologia i chemia)
  • Psychologicznym (rozszerzona biologia i j. polski)
  • Informatycznym (rozszerzona matematyka i informatyka)
  • Politechniczno- ekonomicznym (rozszerzona matematyka i geografia lub WOS)

 

Przy przeniesieniu do klas II i III

Absolwentom gimnazjum proponujemy: brak standardowych profili nauczania – w drugiej klasie uczeń sam decyduje o konfiguracji przedmiotów rozszerzonych; umożliwia mu to przygotowanie się do studiów na wybranych uczelniach (profil politechniczny, medyczny, prawniczo – społeczny czy lingwistyczny) lub dobór niestandardowych przedmiotów (np. historia i fizyka) według indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

NAUCZANIE INDYWIDUALNE!

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że czesne w przypadku indywidualnego nauczania wynosi 3700 zł + koszty dojazdu.