Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Terminy

Rozpoczęliśmy nabór na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych:

Informujemy, że od 1 grudnia 2021 r. rozpoczynamy  nabór do klas pierwszych  na rok szkolny 2022/2023.
II Społeczne  Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Białymstoku jest najstarszą w mieście szkołą niepubliczną o  uprawnieniach szkoły publicznej. Swoją działalność edukacyjną prowadzimy od 30 lat, w tym czasie wykształciliśmy wiele pokoleń lekarzy, prawników, ludzi kultury i sztuki. Stawiamy na doświadczenie, naszym podstawowym celem jest solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego. Przedmioty maturalne prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli będących egzaminatorami OKE. Jako „Białostocka Szkoła Ćwiczeń”, współpracujemy z placówkami doskonalenia nauczycieli i uczelniami wyższymi naszego miasta.
Oferujemy indywidualne podejście do każdego ucznia, nauka odbywa się w małych, kameralnych klasach, gdzie nikt nie jest anonimowy.
Zapraszamy do składania deklaracji i zapisów do naszego liceum na rok szkolny 2022/2023. Zapisy do szkoły odbywają się poza systemem miejskiej rekrutacji elektronicznej.

Można tego dokonać osobiście w naszej placówce, przy ul. Mickiewicza 95 pokój 111 w godzinach od 8.00 do 15.30, w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 505 177 925, 515 193 484).

Chętnie odpowiemy telefonicznie na wszystkie pytania związane z rekrutacją.

Warunki przyjęcia:

 • Rozmowa kwalifikacyjna ucznia i rodzica z dyrektorem.
 • Do klasy programowo wyższej lub w trakcie roku szkolnego mogą zostać przyjęci jedynie uczniowie za zgodą dyrektora.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji należy składać w sekretariacie szkoły (I piętro, pokój 111)

 • karta zgłoszenia kandydata
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (dla kandydatów po sp)
 • oryginał zaświadczenia z OKE
 • 3 zdjęcia
 • karta zdrowia
 • orzeczenie lub opinia PPP (jeśli uczeń je posiada)

Pliki do pobrania:

Karta kandydata do LO

Kwestionariusz kandydata do szkoły

RODO : Obowiązek informacyjny dla opiekunów prawnych

Obowiązek informacyjny dla rodziców/opiekunów prawnych/opiekunów z pieczy zastępczej


OFERTA EDUKACYJNA LICEUM:

NASZA OFERTA

Absolwentom szkoły podstawowej proponujemy klasy o profilach:

 • Humanistyczno-prawniczym (rozszerzony j. polski, historia lub WOS)
 • Medycznym (rozszerzona biologia i chemia)
 • Psychologicznym (rozszerzona biologia i j. polski)
 • Politechniczno- ekonomicznym (rozszerzona matematyka i informatyka)

Na wszystkich profilach język angielski jest realizowany w zakresie rozszerzonym

Pierwsze miesiące nauki traktujemy jako okres próbny, po którym istnieje możliwość zmiany profilu.

Ponadto, jako nasz uczeń masz możliwość:

 • uczestniczenia w wybranych przez siebie bezpłatnych konsultacjach przedmiotowych (zamiast popularnych korepetycji);
 • uczenia się języka angielskiego w zakresie rozszerzonym , w małych grupach międzyklasowych dostosowanych do Twojego poziomu zaawansowania;
 • uczenia się dodatkowo wybranego języka obcego (rosyjskiego lub niemieckiego);
 • korzystania z pomocy psychologa i doradcy zawodowego;
 • udziału w treningu umiejętności społecznych;
 • pędzania przerw w specjalnie wydzielonej strefie ciszy;
 • lekcji wychowania fizycznego na pobliskim korcie tenisowym lub w szkolnej siłowni;
 • osoby powracające z zagranicy i obcokrajowcy dodatkowych lekcji języka polskiego;
 • rozwijania swoich pasji w ramach kół zainteresowań.

Nasza szkoła szanuje Ciebie jako ucznia, dlatego:

 • nie musisz zmieniać obuwia,
 • masz własną salę w której razem z klasą uczysz się każdego przedmiotu,
 • masz dobry kontakt z dyrekcją, wychowawcą i nauczycielami,
 • jesteś traktowany indywidualnie, dla nas jesteś ważny Ty i Twoje Potrzeby.

SZKOŁA ZABIJA INDYWIDUALNOŚĆ?
NIE U NAS!
TWOJA OSOBOWOŚĆ TO ATUT, KTÓRY CHCEMY WZMOCNIĆ A NIE OSŁABIĆ.

NAUCZANIE INDYWIDUALNE!

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że czesne w przypadku indywidualnego nauczania wynosi 3700 zł miesięcznie + koszty dojazdu.