Droga do sukcesu – projekt


„Droga do sukcesu”– to projekt oferujący uczniom i nauczycielom II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Białymstoku możliwość udziału w dodatkowych zajęciach i warsztatach.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Projekt realizowany będzie w okresie 08.2018-06.2019r.
W projekcie przewidziano wsparcie dla UCZNIÓW szkoły w formie następujących zajęć:

Warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji i postaw kluczowych takich jak m.in. kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy w grupie

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych i matematyki

Dodatkowe koła zainteresowań z j. angielskiego i informatyki

Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe

NAUCZYCIELE wezmą udział w warsztatach rozwojowych z zakresu pracy z uczniem w obszarze kompetencji kluczowych oraz warsztatach z zastosowania metod eksperymentu w nauczaniu.

Więcej informacji na temat projektu, rekrutacji dostępnych jest w Biurze projektu lub pod nr tel. 85 741 54 56 (w godzinach pracy szkoły).

Biuro projektu:
II Społeczne Liceum Ogólnokształcące
ul. A. Mickiewicza 95 Białystok 15-257
telefon/fax: 85 741 54 56
e-mail: 2slo@wp.pl


MATERIAŁY WYPRACOWANE W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU:

Program Droga do sukcesu w ramach projektu Doradztwo zawodowe 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku – Doradztwo zawodowe – projekt

Szkolenie dla nauczycieli, prezentacja – PREZENTACJA (pdf)


Projekt „Droga do sukcesu” RPPD.03.01.02-20-0293/16 realizowany przez Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja narodowa” im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Białymstoku współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.