Boże Narodzenie 2021

Boże Narodzenie 2021

Jeżeli święto Bożego Narodzenia niesie z sobą pewną tęsknotę i tak wiele czułości, tyle poruszających nas uczuć, to dlatego że przywraca naszym oczom obraz najkruchszego dzieciństwa. Widzimy w niej równocześnie i piękno, i niewinność, kruchość istnienia i opiekę, jakiej się ona domaga, i miłość, której od nas wszystkich oczekuje. kard. Jean-Marie Lustiger Życzymy, abyście z…

Wykłady z historii sztuki.

Wykłady z historii sztuki.

Od grudnie w naszej szkole oferujemy uczniom białostockich liceów serie wykładów poświęconych zagadnieniom historii sztuki. Wszystkie zajęcia będą prowadzone online na platformie Microsoft Teams. Zapraszamy wszystkich chętnych w soboty o godz.17:30. Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie naszej szkoły: e-mail: 2slo@wp.pl, tel. 85 741 54 56. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aj_0VJt6TkNiAvzFUbtOvwSCLRw_UupqfmKoJBkaTOYQ1%40thread.tacv2/1639639767734?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5a8b9a6-9015-4cbe-b4b5-10f53cdf4665%22%2c%22Oid%22%3a%223eb4445c-1c6e-4e3d-9d92-9a0af6581ae9%22%7d

Zadbaliśmy o czworonożnych przyjaciół
|

Zadbaliśmy o czworonożnych przyjaciół

Zadbaliśmy jak co roku w tym okresie o czworonożnych przyjaciół z białostockiego schroniska. Zebraliśmy kilka worków karmy, trochę smaków, koce, pościel do bud, za zebraną gotówkę, zakupiłam preparaty chroniące przed kleszczami (41! dużych pipet, każda na 2-3, a może i więcej psiaków). Jestem dumna z naszej młodzieży (a to nie jedyna pomoc, jaką teraz organizujemy…