Stypendium Prezesa Rady Ministrów

18 listopada w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim spotkali się uczniowie, mogącypochwalić się bardzo dobrymi wynikami w nauce i szczególnymi osiągnięciami.W sumie aż 173 uczniów szkół ponadpodstawowych z całego województwa, odebrałoz rąk Dariusza Piontkowskiego, wiceministra edukacji i nauki, stypendia Prezesa RadyMinistrów.Stypendium premiera otrzymuje jeden uczeń w danej szkole. Musi spełnić następującewarunki: dostać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy…