Drodzy kandydaci do klasy pierwszej! Ważna informacja!

Informujemy, że w dniach od 3 do 8 sierpnia w godzinach 9.00-14.00 będą przyjmowane brakujące dokumenty od kandydatów do klas pierwszych liceum (zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty).

Brak w/w dokumentów skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

Podobne wpisy