Konsultacje przed wystawieniem ocen końcowych!

Drodzy Uczniowie!

Od 15 czerwca będą możliwe konsultacje, w trakcie których będziecie mogli poprawić swoje oceny!

Ze względów epidemiologicznych, zgodnie z wytycznymi MEN, zajęcia będą odbywać się zgodnie z załączonym harmonogramem. Udział w zajęciach należy potwierdzić drogą e-mailową 2slo@wp.pl lub telefonicznie w sekretariacie szkoły 85 7415456, 504 080 387minimum w przeddzień do godziny 12.

W wypadku zgłoszenia się większej liczby uczniów, rozpisane zostaną dodatkowe godziny zajęć.

Terminy konsultacji są analogiczne do tych spotkań, które już się odbyły:

1. Ambrożko Katarzyna – piątek 9-12
2. Bogusłowicz Małgorzata – czwartek 13-14
3. Borodzicz Monika – wtorek 13-14
4. Brańska Anna – środa 9-11, czwartek13-15
5. Cydzik Agnieszka – środa 9-11
6. Czerepko Irena – czwartek 9-11, piątek 11-13
7. Czyżewska Wioletta – poniedziałek 13-14, piątek 9-12
8. Gawryluk Marzanna – środa 9-12, piątek 9-12
9. Kalko Joanna – środa 14-15
10. Kostecka Krystyna – środa 9-12
11. Kruszewski Mariusz – poniedziałek 9-11
12. Łopata Grzegorz – środa 9-11
13. Małaszkiewicz Marta – środa 14-15, czwartek 9-12
14. Michałowska Anna – poniedziałek 9-12, wtorek 9-11
15. Miezio Elżbieta – wtorek 9-12
16. Mużyło Marzena – czwartek 9-11, piątek 9-12
17. Opalińska Anna – środa 13-15
18. Sanejko Wojciech – poniedziałek 12-14, wtorek 11-14
19. Skibiński Paweł – wtorek 13-15
20. Woźny Katarzyna – czwartek 11-13, piątek 9-12

 

Podobne wpisy