List od Dyrekcji!

Szanowni Państwo

Od pewnego czasu wszyscy znajdujemy się w zupełnie nowej, zmienionej sytuacji, która dotyczy zarówno sfery zdrowotnej, jak i społecznej czy ekonomicznej. Przeciwności, z którymi się zmagamy, dotyczą nas wszystkich i obejmują całokształt życia, w tym tych elementów, które dotychczas wspólnie współtworzyliśmy w ramach  Naszej Szkoły. Każdy z nas jest świadomy, że zmieniły się okoliczności, zmieniły się też zadania szkoły jako instytucji,  niemniej, aby kontynuować rozpoczęte przez nas wspólne działania, konieczne jest ponoszenie kosztów funkcjonowania  placówki wynikających z zadań narzuconych przez MEN, jak i stałych kosztów utrzymania.

Wobec  zmieniających się warunków prawno-finansowych trudno jest oszacować  dochody i wydatki, niemożliwe jest też zaplanowanie skali

i zakresu materiału , który trzeba będzie nadrabiać z przedmiotów  maturalnych po powrocie młodzieży do szkoły ( planujemy zwiększenie liczby tych zajęć o ok 25- 33%), dlatego też nie jesteśmy w stanie przeprowadzić stałych regulacji wysokości czesnego. Ewentualne decyzje będą ogłaszane każdego miesiąca, po uwzględnieniu panującej sytuacji.

Wysokość czesnego w kwietniu 2020r. wynosić będzie nie 520 a 470 zł.

W sytuacjach nadzwyczajnych proszę o kontakt mailowy  z Dyrektorem Szkoły ( 2slo@wp.pl)

Podobne wpisy