Rozpoczęcie roku szkolnego 1września 2020 r.

  • godzina 13.00 do 13.40- klasy 3
  • godzina 14.00- klasy 1 zbiórka przed szkołą od strony parkingu. W razie niepogody dolny korytarz.
  • godzina 14.40- klasy 2

Prosimy o zabranie ze sobą maseczek i zachowywanie dystansu społecznego, po wejściu do budynku zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym. Jeżeli ktoś zapomni, maseczki są do pobrania w sekretariacie. O chorobie bądź przebywaniu na kwarantannie należy niezwłocznie powiadomić szkołę telefonicznie (do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi!).

Prosimy o punktualność i wchodzenie do szkoły maksymalnie 10 minut przed wyznaczonym terminem.

Można korzystać z 2 wejść do budynku: od strony parkingu i ulicy Mickiewicza.

Listy klas pierwszych oraz drugich po gimnazjum  i przydział sal są wywieszone na tablicy ogłoszeń dolnego korytarza.

Od 1września rodzice mogą wchodzić do budynku szkoły tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Podobne wpisy