Zapraszamy rodziców na spotkanie z pedagogiem i psychologiem

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zdalne spotkanie poświęcone wskazówkom, jak towarzyszyć dzieciom w tym nadal nowym wyzwaniu, jakim jest zdalne nauczanie.  

Poruszymy tematy takie jak motywacja i wsparcie dziecka w okresie zdalnego nauczania

 (z uwzględnieniem uczniów ze szczególnymi wymaganiami szkolnymi), oraz profil ucznia w zdalnym nauczaniu – jakie zachowania wynikają ze zmiany systemu nauk , a jakie powinny wzbudzić naszą szczególną uwagę.  

Spotkanie odbędzie się na platformie Teams w poniedziałek 14.12.2020 o godz.16:00.  

Poprowadzą je Iwona Nagórska (pedagog), Sylwia Januszkiewicz (psycholog), Marta Busko (pedagog). 

Do zobaczenia! 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDY4N2EwMjctYjkxMS00ODFjLTgwM2QtOTZiZmFhOTAyNmE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5a8b9a6-9015-4cbe-b4b5-10f53cdf4665%22%2c%22Oid%22%3a%22bec15589-3893-4585-8a3f-521c6ea8c69e%22%7d

Podobne wpisy