Nagrody w konkursie ”OSTERKARTEN”

Nagrody w konkursie ”OSTERKARTEN”

W Międzyszkolnym Konkurs Plastycznym ”OSTERKARTEN” w kategorii szkół ponadpodstawowych  Zofia Grygorczuk zajęła II miejsce natomiast Weronika Stankiewicz wyróżnienie. Organizatorem konkursu było Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Dziękujemy także p. Katarzynie Woźny za koordynację tego konkursu w naszej szkole.  

Sieć szkół współpracujących z Białostocką Szkołą Ćwiczeń

7 szkół współpracujących – to szkoły prowadzące kształcenie na poziomie szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, deklarujące potrzebę i chęć doskonalenia kompetencji kadry w zakresie innowacyjnych metod i form Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8 w Białymstoku,  Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Szkoła Podstawowa nr 10 w Białymstoku Szkoła Podstawowa nr 11 z oddziałami integracyjnymi w Białymstoku Szkoła Podstawowa w Kleosinie Szkoła Podstawowa w Jasionówce Zgodnie z ustaleniem nasze spotkanie jest zaplanowane na jutro. Jednak z powodu licznych aktywności w maju i współorganizacji…

Zespół ds. rozwoju Szkoły Ćwiczeń

DYREKTOR SZKOŁY ĆWICZEŃ Pan mgr Piotr Magnuszewski PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ WYŻSZYCH Pani dr Barbara Dudel Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji Pani  dr Monika Zińczuk Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji Pan Prof. Piotr Zieliński dziekan Wydziału Biologii, Uniwersytet w Białymstoku PRZEDSTAWICIELE INSTYTUCJI WSPOMAGANIA Pani mgr Barbara Jocz- dyrektor Poradni P-P nr 2 w…

Wzorcowe pracownie

6 wzorcowych pracowni: chemiczna, matematyczna, geograficzna, biologiczna, językowa, Pracownie są prowadzone przez odpowiednio do tego przygotowanych nauczycieli. Wyposażone w niezbędne nowoczesne pomoce dydaktyczne będą służyć nauczycielom województwa podlaskiego w doskonaleniu ich umiejętności merytoryczno-metodycznych.

Informacje o projekcie

Białostocka Szkoła Ćwiczeń II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Białymstoku To  miejsce upowszechniania innowacyjnych działań wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, współpracuje z innymi szkołami, placówkami wspomagania oraz ze szkołami wyższymi. Informacje o projekcie Projekt jest…