Informacje o projekcie

Białostocka Szkoła Ćwiczeń

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Białymstoku

To  miejsce upowszechniania innowacyjnych działań wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, współpracuje z innymi szkołami, placówkami wspomagania oraz ze szkołami wyższymi.

Informacje o projekcie

Projekt jest realizowany w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej

Instytucją Zarządzająca  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Podobne wpisy