Sieć szkół współpracujących z Białostocką Szkołą Ćwiczeń

7 szkół współpracujących – to szkoły prowadzące kształcenie na poziomie szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, deklarujące potrzebę i chęć doskonalenia kompetencji kadry w zakresie innowacyjnych metod i form

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8 w Białymstoku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku

IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 10 w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 11 z oddziałami integracyjnymi w Białymstoku

Szkoła Podstawowa w Kleosinie

Szkoła Podstawowa w Jasionówce

Udostępnij ten artykuł