Wzorcowe pracownie

6 wzorcowych pracowni:

  • chemiczna,
  • matematyczna,
  • geograficzna,
  • biologiczna,
  • językowa,

Pracownie są prowadzone przez odpowiednio do tego przygotowanych nauczycieli. Wyposażone w niezbędne nowoczesne pomoce dydaktyczne będą służyć nauczycielom województwa podlaskiego w doskonaleniu ich umiejętności merytoryczno-metodycznych.

Podobne wpisy