Zespół ds. rozwoju Szkoły Ćwiczeń

DYREKTOR SZKOŁY ĆWICZEŃ

Pan mgr Piotr Magnuszewski

PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ WYŻSZYCH

Pani dr Barbara Dudel

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji

Pani  dr Monika Zińczuk

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji

Pan Prof. Piotr Zieliński dziekan Wydziału Biologii,

Uniwersytet w Białymstoku

PRZEDSTAWICIELE INSTYTUCJI WSPOMAGANIA

Pani mgr Barbara Jocz- dyrektor Poradni P-P nr 2 w Białymstoku

Pani mgr Maria Ambrożej- dyrektor MODM w Białymstoku

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI SZKOŁY ĆWICZEŃ

Panie:

mgr Dorota Popławska- nauczyciel informatyki 

mgr Marta Małaszkiewicz- nauczyciel j. angielskiego

mgr Marzanna Gawryluk- nauczyciel matematyki

mgr Karolina Nikołajuk- nauczyciel chemii

PRZEDSTAWICIEL PARTNERA SZKOŁY ĆWICZEŃ

Pani mgr Iwona Zaborowska, Narodowe Forum Doradztwa Kariery

KOORDYNATOR SZKOŁY ĆWICZEŃ

Pani mgr Agnieszka Cydzik

Udostępnij ten artykuł