Informacja o zdalnym nauczaniu od 25.03.2020 r.

Drodzy Uczniowie i Rodzice,
przedstawiamy kilka wskazówek do pracy w domu,
mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się sprostać wymogom zdalnego nauczania.
Doradzamy zachowanie spokoju i stosowanie się do wskazówek nauczycieli.

Jesteśmy dostępni i chętnie odpowiemy na wszelkie pytania za pośrednictwem wiadomości w Librusie w godzinach konsultacji zamieszczonych na stronie szkoły.

  1.  Od 25.03.2020 r. dostosowaliśmy plan lekcji do pracy zdalnej, tak aby skrócić czas spędzany przy komputerze, zgodnie z zasadami BHP. Przedmioty są pogrupowane blokowo co ułatwi naukę i dostęp do mediów. Kolejność lekcji i godzina ich realizacji jest dowolna zależna od sytuacji domowej ucznia. Pamiętajcie jednak żeby zmieścić się w godzinach kiedy nauczyciele są dostępni zgodnie z zamieszczonym grafikiem, gdyż wtedy możecie się z nimi konsultować w ustalony wcześniej sposób, zadawać pytania i oczekiwać na odpowiedź zwrotną. Wasza obecność na lekcjach będzie sprawdzana na podstawie logowania do Librusa i Moodle oraz wykonanych i przesłanych zadań. Plan na dany dzień należy traktować jako zestaw przedmiotów do zrealizowania pod kierunkiem nauczyciela.
  2. Lekcje na wizji będą wcześniej zapowiadane w wiadomościach Librusa.
  3. Nauczyciele planują lekcję dzień wcześniej. Wysyłają wiadomość w Librusie do uczniów i rodziców. W temacie wiadomości podają: przedmiot, datę zgodnie ze zdalnym planem (np. Biologia 24.03.2020). W treści wiadomości temat, informacja gdzie uczeń ma szukać wskazówek do pracy (odesłanie do zadań domowych lub moodle) czy też bezpośrednio plan pracy.
  4. W Librusie: zadanie domowe lub na Moodle powinien być podany temat lekcji, zakres materiału, link do zasobów on line, materiały, załączniki, zadania itp.
  5. W klasach 3A i 3B na przedmiotach z których została zrealizowana podstawa programowa będzie powtarzany i utrwalany materiał, rozwiążecie arkusze maturalnych. Damy możliwość poprawienia ocen, w sposób uzgodniony z nauczycielem.
  6. Sprawdziany i inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności będą wpisywane w terminarzu klas.

Podobne wpisy