Konferencja inaugurująca działalność Białostockiej Szkoły Ćwiczeń

10 grudnia 2020 r. byliśmy organizatorami konferencji inaugurującej działalność Białostockiej Szkoły Ćwiczeń pt: „Kompetencje kluczowe w systemie edukacji” w formie online.

Składała się z dwóch części – sesji plenarnej w godz. 10.00 – 12.00 dedykowanej dla kadry zarządzającej  placówkami oświatowymi oraz zainteresowanych nauczycieli.Pani Iwona Zaborowska z  Narodowego Forum Doradztwa Kariery (naszego partnera projektowego) przybliżyła strukturę i funkcje „Szkoły Ćwiczeń”. Udział w sesji wzięli też znakomici prelegenci: Pan prof. dr hab. Czesław Noworol, Uniwersytet Jagielloński oraz Pani dr Barbara Dudel, Uniwersytet w Białymstoku.

Druga część panelowa w formie webinariów tematycznych, była skierowana do kadry pedagogicznej. Wystąpili w niej: dr Marek Bartoszewicz, Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii,Uniwersytet w Białymstoku; Iwona Zaborowska Narodowe Forum Doradztwa Kariery; Maria Bartnicka, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku; Barbara Choroszewska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku

Wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji bardzo dziękujemy J

Podobne wpisy