Telefon zaufania młodzieży zmagającej się z kryzysem psychicznym

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym  – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i  dedykowany młodym ludziom czat internetowy https://brpd.gov.pl/sos-czat/ prowadzony przez profesjonalnych psychologów.

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji możesz uzyskać natychmiastowe   wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się  nad rozwiązaniem swoich problemów.

Podobne wpisy