Program Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020

Poniżej przedstawiamy list, który Kuratorium Oświaty w Białymstoku skierowało do szkół:

W ramach realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 z inicjatywy Komendy Głównej Policji został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży skierowany głównie do rodziców.

Materiał został zamieszczony na stronie internetowej podlaskiej Policji oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Zasadnym jest zwiększenie wysiłków w zakresie przekazywania wiedzy dotyczącej zjawiska hejtu i dyskryminacji oraz informowanie o ośrodkach pomocowych. Mając na uwadze dalszy rozwój sytuacji związanej z epidemią COVID-19, w tym trudny do przewidzenia czas jej zakończenia, jak również zaobserwowane potencjalne zagrożenie jakie niesie za sobą rozpowszechnianie nieuzasadnionych treści opartych na dyskryminacji i uprzedzeniach, zwracam się z prośbą o umieszczenie spotu profilaktycznego na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Państwa szkoły, jak również umieszczenie materiału w dzienniku elektronicznym w zakładce przeznaczonej dla rodziców i nauczycieli.

Podobne wpisy