Przekaż nam tylko 1%

Informujemy, że Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja Narodowa” organ prowadzący II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II i Społeczne Gimnazjum nr 1 w Białymstoku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz naszych szkół. Jednocześnie zapewniamy, że powierzone nam pieniądze posłużą do realizacji celów statutowych PTO „Edukacji Narodowej”.

Podobne wpisy