Szkolna Radonowa Mapa Polski

W Roku Fizyki nasza szkoła wzięła udział w projekcie Szkolna Radonowa Mapa Polski skierowanym do 40 polskich szkół średnich, którego celem jest zwiększenie świadomości występowania naturalnych źródeł promieniowania jonizującego, w szczególności wpływu radonu na zdrowie oraz zapoznanie uczniów, szczególnie zainteresowanych naukami ścisłymi, z zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą dozymetrią promieniowania i ochroną radiologiczną.

Projekt realizowany jest przez Fundację FORUM ATOMOWE w partnerstwie z firmą Radonova oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Nasi uczniowie uczestniczyli w webinarach, na których dowiedzieli się o szkodliwości radonu, potrzebie badania jego występowania na terenie kraju a w szczególności zakładach pracy czy szkołach. Kolejnym etapem było umieszczenie w szkole detektorów. Po miesiącu działania detektory zostały wysłane do Szwecji gdzie zostanie zrobiony z nich profesjonalny odczyt, a wyniki przekazane zostaną do szkół. Obecnie jesteśmy na etapie udziału w benchmarkach i analizie udostępnionych już sczytanych detektorów.

Podobne wpisy