Trening Umiejętności Społecznych

– to nowa propozycja zajęć w naszej szkole.

Sukces zawodowy i realizacja celów życiowych w dużej mierze zależą od kompetencji społeczno-emocjonalnych danej osoby. Nasze zachowanie determinuje jakość relacji  z innymi ludźmi oraz skuteczność i atrakcyjność interpersonalna. Osoby z wysokim poziomem kompetencji społeczno-emocjonalnych są lepszymi pracownikami, szybciej awansują, cieszą się lepszymi kontaktami z ludźmi, prezentują wyższy poziom zdolności adaptacyjnych, rozwijają umiejętność współdziałania w grupie i twórczo rozwiązują konflikty.

Nasze cykliczne spotkania będą miały na celu doskonalenie umiejętności kluczowych takich jak: współdziałanie i  współpraca w grupie, umiejętności komunikacyjnych czyli komunikację niewerbalną i werbalną (umiejętność słuchania, rozpoczynania, prowadzenia i kończenia rozmowy, zadawania pytań, wyrażania prośby, zbierania informacji, udzielania informacji zwrotnych, wyrażania zgody i odmowy, prowadzenia dyskusji, negocjowania i przekonywania innych), umiejętność postępowania w sytuacjach konfliktowych, rozwijania empatii, autoprezentację i  kształtowania własnego wizerunku.

  Zajęcia będą odbywały się w warunkach naturalnych z wykorzystaniem oferty instytucji kulturalno-sportowych. Np. w styczniu grupa spotkała się na seansie filmowym, by potem – przy wspólnej kolacji – móc rozmawiać i dzielić się opiniami na temat obejrzanej projekcji, odnajdywać jej ważne treści w życiu każdego uczestnika. Mała grupa uczniów i opieka nauczycieli  – trenerów zapewnia komfortowe  i bezpieczne warunki uczestnictwa oraz realizację założonych celów. W lutym, tematem przewodnim spotkania będzie rywalizacja: jak cieszyć się z sukcesu?, jak reagować na porażkę?. Planujemy wyjście na kręgielnię
i dyskusję przy wspólnym posiłku.

Koszt uczestnictwa jest w pełni pokryty przez Dyrekcję Szkoły.

A oto kilka zdjęć z pierwszego, wspólnego spotkania …

Podobne wpisy