ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE OPŁATKOWE

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców oraz absolwentów II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, na krótkie spotkanie opłatkowe całej naszej społeczności szkolnej we wtorek 22 grudnia 2020 r.  o godz. 19.00 .

Do zobaczenia na Microsoft Teams.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTc2N2Y4MWEtZTJkYS00NmFjLTg4MDItODY1NjQ1YmVlZGI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5a8b9a6-9015-4cbe-b4b5-10f53cdf4665%22%2c%22Oid%22%3a%221cb1d1d2-698f-46c3-a3e0-f011b246135f%22%7d

oraz w terminarzu Librusa.

Podobne wpisy