Dzień Przedsiębiorczości w 2 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku

Dnia 21 marca 2018 r. uczniowie 2 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego po raz pierwszy dołączyli do grona szkół uczestniczących 15 edycji Dnia Przedsiębiorczości. Młodzież miała możliwość porównania swoich wyobrażeń o zawodzie z rzeczywistością. Młody praktykant przez kilka godzin towarzyszył pracownikowi firmy, zapoznając się ze strukturą firmy, możliwościami podjęcia pracy, predyspozycjami przydatnymi w danym zawodzie oraz ogólnym charakterem pracy na różnych stanowiskach. Uczniowie, dzięki takim działaniom mają możliwość uświadomienia sobie w jaki sposób ich wykształcenie wpłynie na karierą zawodową. Mają też możliwość podjęcia bardziej świadomej decyzji odnośnie przyszłego zawodu, własnych umiejętności, mocnych i słabych stron oraz konieczności weryfikacji pomysłów na życie i pracę z rzeczywistością.
Uczniowie naszej szkoły odbyli praktyki zawodowe w następujących instytucjach:

1. Tichończuk Bartłomiej, Krzysztof Piekunko kl. 1B – Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
2. Adam Bokłaga kl. 1A, Marlena Wyszyńska kl. 1B – 18. Pułk Rozpoznawczy w Białymstoku
4. Ewa Andrzejewska, Klaudia Ostawszeska kl. 1B – Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
W imieniu Dyrekcji szkoły serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom i instytucjom za pomoc w organizacji 15 edycji Dnia Przedsiębiorczości.

Małgorzata Bogusłowicz

Galeria zdjęć na stronach:
http://www.podlaska.policja.gov.pl/
http://18pr.wp.mil.pl/pl/index.html

Podobne wpisy