Kształcenie na odległość- nowe regulacje prawne

Informujemy, że na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostały zawieszone w szkole od czwartku 12 marca do 25 marca. Natomiast od 25 marca do 10 kwietnia obowiązują nas nowe przepisy określające zasady prowadzenia nauczania na odległość. Dotyczą one możliwości oceniania i klasyfikowania uczniów.

Nauczyciele za pomocą dziennika internetowego przekazują Uczniom materiały do samodzielnej nauki w domu. Przewidziane są również konsultacje w formie e-learningowej na platformie moodle https://slo2bial.vot.pl/. W sprawie wykorzystania platformy na poszczególnych zajęciach informacje będą uczniom przekazywać ich nauczyciele. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania platformy Moodle w sposób fachowy przekazuje jej administrator (pan Z. Babicz) slo2@babicz.info . Platforma nie jest jedynym miejscem poprzez które prowadzimy zdalne lekcje. Nauczyciele i uczniowie nadal wykorzystują dziennik internetowy (zakładki zadanie domowe i wiadomości) oraz komunikatory i narzędzia, które dotychczas  zapewniały im wzajemną komunikację. Szczegółowe informacje dotyczące planu zajęć i ich tematyki od 25 marca zostaną przesłane uczniom i do wiadomości rodziców w wiadomościach dziennika Librus. Do tego czasu należy powtarzać przerobiony materiał pod kierunkiem nauczycieli. W przypadku problemów z logowaniem do dziennika proszę pisać na adres: 2slo@wp.pl

Kolejne informacje będziemy przekazywać Państwu za pośrednictwem strony internetowej oraz dziennika elektronicznego. Więcej informacji można znaleźć na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach.

Od poniedziałku 16 marca do 10 kwietnia 2020 r. szkoła będzie zamknięta. Sekretariat i Dyrekcja będą pełnić dyżur telefoniczny w godz. 10.00 – 13.00. Wszystkie sprawy będą załatwiane jedynie drogą elektroniczną (adres mailowy: 2slo@wp.pl).

Zgodnie z apelem władz państwowych prosimy Uczniów o odpowiedzialne zachowanie – ograniczenie w tym czasie niekoniecznej aktywności i pozostawanie w domu.

Podobne wpisy