Nauka zdalna ucznia z orzeczeniem…

Nauka zdalna ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – wskazówki dla rodziców.

Opracowane przez zespół specjalistów II Społecznego LO w Białymstoku w związku z  rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 

Szanowni Rodzice,

zdajemy sobie sprawę ile trudu wkładacie Państwo w wychowanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z was łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. Dodatkową trudność stanowią specjalne potrzeby waszego dziecka zarówno w sferze edukacyjnej jak i społeczno- emocjonalnej. Chcielibyśmy podzielić się z Państwem kilkoma wskazówkami, które pomogą w organizacji i efektywnym wspieraniu ucznia.

  1. Podstawą udzielenia jakiejkolwiek pomocy uczniowi jest nawiązanie z nim przyjaznej relacji, zachowanie spokoju, opanowanie emocji. Komfort psychiczny jest bazą dobrej współpracy i zaangażowania obu stron. Dlatego Drogi Rodzicu, zadbaj o swoje samopoczucie, poczucie bezpieczeństwa, humor, odprężenie, dobry klimat– mimo niestabilnej i trudnej sytuacji społecznej.
  2. Uporządkuj, zaplanuj i omów w rodzinie nową strukturę dnia. Jest to niezwykle ważne dla uczniów ze spektrum autystycznego, dla których plan dnia, plan nauki i odpoczynku stanowi podstawę bezpieczeństwa i jest niezbędnym warunkiem dla efektywnej pracy. Wyznacz godziny i miejsce nauki, zadbaj o zminimalizowanie ilości rozporoszeń (np. ograniczenie hałasu, dostosowanie oświetlenia) Podziel aktywności na 4 grupy: naukę, ćwiczenia fizyczne możliwe do wykonania w warunkach domowych, obowiązki domowe, rozrywkę.
  3. Wspieraj, ale nie wyręczaj ucznia w nauce, w przygotowywaniu pracy domowej, prezentacji. Wytłumacz, gdzie i jak może znaleźć informację. Kieruj proste i konkretne polecenia, korzystaj z rysunków, wizualizacji. Bardzo wskazane byłoby założenie kalendarza (papierowego) i wpisywanie do niego wszelkich terminów i uzgodnień z nauczycielami. Informacje takie zapisane tylko w wersji elektronicznej mogą być bardzo łatwo przeoczone.
  4. Nagradzaj za pilną, systematyczną i samodzielną naukę. Stosuj system odroczonej nagrody (żetonowy/punktowy) Określ z uczniem formę nagrody, która byłaby wzmocnieniem pozytywnym jego pracy.
  5. Wspieraj i monitoruj umiejętności komunikacyjne i społeczne ucznia realizowane za pomocą  mediów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Pozwól, aby uczeń samodzielnie zadawał pytania nauczycielom, rozwiewał wątpliwości, udzielał odpowiedzi, kontaktował się z rówieśnikami z klasy, brał udział w konkursach organizowanych przez samorząd szkolny.
  6. Bądź w stałym kontakcie z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem. Jeśli zauważysz inne trudności związane np. z obniżeniem nastroju, zachowaniami trudnymi, korzystaj z pomocy specjalistów szkolnych i dyżurujących w poradniach pedagogiczno-psychologicznych.

 Jeśli twoje dziecko uczestniczylo w terapii indywidualnej lub grupowej  (KLANZA, KTA…)– ustal z osobą prowadzącą formę kontaktu i kontynuowania zajęć.

 

 W naszej szkole do Państwa dyspozycji są Panie Pedagog:

 Iwona Nagórska tel. 607 062 451
 Marta Busko tel. 511 184 807

 

Rodzice uczniów autystycznych zachęcamy do lektury bardzo dobrego poradnika, zawierającego szczegółowy opis potrzeb osób ze spektrum, strategii prowadzenia procesu nauki, zapobiegania zachowaniem trudnym

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/887/Uczen_z+zespolem_Aspergera_w_szkole_ogolnodostepnej.pdf

skuteczna_nauka

Zdjęcie 1 z 1

Podobne wpisy