Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. W związku z tym nauczanie zdalne w naszej szkole będzie nadal kontynuowane na zasadach ustalonych wcześniej. Pragniemy jedynie zwiększyć liczbę zajęć z wykorzystaniem komunikatorów dających możliwość wideokonferencji i spotkań online. Na stronie szkoły zamieściliśmy numery telefonów do pedagogów na wypadek potrzeby wsparcia w tak trudnym okresie izolacji.

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciem terminu egzaminów zmienione zostały również przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych (dotyczy klas maturalnych).

Prosimy o zapoznanie się z komunikatami w tej sprawie, Są one opublikowane na stronie www.gov.pl/edukacja.

 

Podobne wpisy